Geen vergadering op 22 april

Helaas zal er het weekend van 22 april voor geen enkele tak vergadering zijn. De reden hiervoor is het ontsnappingsweekend dat groep X (de oud-leiding) elk jaar organiseert voor de huidige leiding, en waar zij nog eens lid kunnen zijn voor één weekend!

Leave your thought